Database development

Andrej Grlica

Razveseli uporabnika z JavaScript-om

Andrej Grlica
Abakus Plus d.o.o.

Predavanje je namenjeno številčni uporabnosti JavaScript-a znotraj Oracle Application Express aplikacij. Cilj je končnim uporabnikom olajšati delo kot tudi izboljšati delovanje aplikacij.

Na hitro bom omenil obstoječe vtičnike za APEX ter demonstriral njihovo delovanje. V nadaljevanju bom posvetil nekaj več besed izdelavi prilagojene liste vrednosti, barvanja poročil in podobnih efektov. Prav tako se bom dotaknil tudi novih tehnologij ter vtičnikov, kot so »Full Calendar Scheduler« in »jQuery File Upload« v kombinaciji z »NodeJs«.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

...