Java & DevOps

Dmitry Vinnik

Back to the CompletableFuture: Concurrency in Action


Dmitry Vinnik
Salesforce

Starting Java 8, the main focus of many developers was on Functional Programming in Java including Streams, Optional, and Functional Interfaces. However, there were more amazing features introduced along the way which has changed Java programming.

Preberi več...
Aljoša Vister

Big data v Skupini SIJ


Aljoša Vister
SIJ Acroni D.O.O.

Elasticsearch, Kafka in Kafka streams uporabljajajo največja svetovna podjetja za pomoč pri upravljanju z velikimi količinami podatkov.

Preberi več...
  James Mernin

GIGA Ops: Blending your Engineering and Operational skills to deliver a highly available cloud service


James Mernin
Red Hat
Based on real-world experiences from the team behind the Red Hat Mobile Application Platform (RHMAP), discover some highly effective ways to engineer additional capabilities into your product that will enable it to be operated and managed without the need for your developers to be on-call.
Preberi več...
Dimitris Andreadis

Goin agile with kanban - the Red Hat Jboss EAP story


Dimitris Andreadis
Red Hat

Everyone seems to be choosing (or better: be forced to use) Scrum these days, but is this the only option?

Preberi več...
Bojan Dolinar

How we ditched Hibernate and loved it!


Bojan Dolinar
Solvera Lynx

Certain tools, as powerful and useful as they might be, can stealthily lock you into a dangerous mindset that is hard to lose.

Preberi več...
Dimitris Andreadis

Java EE is dead - long live Jakarta EE!


Dimitris Andreadis
Red Hat

The events of 2017 were cataclysmic for Java EE: Java EE 8 was released, MicroProfile produced 2 releases and 7 new microservices focused APIs, and both of them moved over to the Eclipse Foundation, with Oracle choosing to open source everything!

Preberi več...
Marko Lukša

Kubernetes - the (not so?) hospitable place for stateful apps


Marko Lukša
Red Hat

By now you’ve certainly heard of Kubernetes. You’ll hear things like: “it makes deploying and managing large-scale apps very easy.”.

Preberi več...
Roman Naglič

Naše izkušnje pri vpeljavi Event Sourcing ter CQRS principov pri implementaciji rešitve doZdravnika


Roman Naglič
SRC Infonet d.o.o

Ko smo se v podjetju SRC Infonet odločali, kakšno arhitekturo uporabiti za rešitve doZdravnika, smo se najprej odločili za klasično arhitekturno rešitve JEE z uporabo aplikacijskega strežnika, JPA specifikacije za dostop in shranjevanje podatkov ter komunikacijo prek REST vmesnikov.

Preberi več...
David Delabassée

Serverless Java... in action!


David Delabassée
Oracle Corporation

Serverless computing and FaaS (Function as a Service) are the new blacks! They radically change how software is organized, deployed, and charged for.

Preberi več...
Matija Dujmovič

Spring HATEOAS hypermedia-driven web services, and clients that understand them


Matija Dujmovič
KING ICT

HATEOAS is without a doubt, the least understood pillar of REST. It seems difficult to implement and shows no immediate reward for it, so many developers don't even bother.

Preberi več...
Vedran Pavić

Spring Security 5: The New OAuth 2.0 Stuff


Vedran Pavić
Infinum d.o.o.

Spring Security 5.0 introduced the next generation OAuth 2.0 support with new Client support, in shape of the OAuth 2.0 Login feature which implements the Authorization Code Grant flow.

Preberi več...
Lykle Thijssen

The Pillars of Continuous Delivery


Lykle Thijssen
eProseed

As Continuous Delivery becomes increasingly important for organizations, it's also increasingly important to do it right.

Preberi več...
Marko Derganc

Workshop::Cassandra 123


Marko Derganc
Iskratel d.o.o.

Cassandra, ki je NoSQL podatkovna baza, dobro znana v BigData svetu. Primerna pa je lahko tudi za rešitve, kjer se zahteva:neprestana razpoložljivost podatkovne baze, trajnost podatkov, enaka odzivnost ne glede na količino zapisov v bazi.

Preberi več...