Java & DevOps

Zvone Gazvoda

Avtomatizacija neprekinjene integracije in DevOps

Zvone Gazvoda
UL FRI

S prehodom v arhitekturo mikrostoritev in cloud-native arhitekture postaja avtomatizacija neprekinjene integracije (Continous Integration) še toliko bolj pomembna, saj ročno obvladovanje velike množice storitev in APIjev ni možno.

V prispevku bomo prikazali praktične primere, kako avtomatizirati posamezne faze cikla gradnje, testiranja in nameščanja programske opreme ter opisane postopke umestili v širšo sliko DevOps. Prikazali bomo praktične primere, ki bodo temeljili na odprtokodnih orodjih Git, Jenkins, Maven in drugih ter jih podkrepili s konkretnimi primeri avtomatizacije, ki smo jih razvili za partnerska podjetja


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Anton Zvonko Gazvoda, je raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Ukvarja se z razvojem metod za samodejno iskanje ujemanj med APIji in podatkovnimi shemami. Kot glavni razvijalec in arhitekt je vključen v razvoj rešitve za dokumentiranje, upravljanje in varovanje APIjev. Poleg tega sodeluje na različnih projektih razvoja in arhitekturne zasnove mikrostoritev, vzpostavitvi produkcijskih vsebniških okolij Docker in Kubernetes, DevOps komponent za CI/CD cikel mikrostoritev ter monitoriranja Docker vsebnikov in mikrostoritev.