Iztok Vozelj

Nadgradnja OBIEE na Oracle Analytics Server

Iztok Vozelj
ETI d.o.o.

Predstavitev podjetja ETI, njegove razpršenosti in vpeljava sistema za poslovno obveščanje v skupino. Predstavil bom pot, ki smo jo prehodili do sedaj in odločitve za nadgradnjo sistema OBIEE na OAS.

Tukaj se bom osredotočil predvsem na novosti na katere smo naleteli pri testiranju in prednosti, ki jih vidimo potem pri širši uporabi v skupini.


Informacije o predavanju / Information

Jezik / Language: ENG


O Avtorju / About author

Prihajam iz podjetja ETI Elektroelement d.o.o., kjer že 20 let opravljam delo projektanta informacijskih sistemov. Poleg informacijske podpore procesom v prodaji, nabavi, zunanji trgovini sodelujem tudi pri pripravi potrebnih podatkov iz ERP sistema Infor raznim satelitskim aplikacijam, ki jih uporabljamo v skupini. Pred leti sem, kot vodja projekta, sodeloval pri vpeljavi poslovnega obveščanja v skupino ETI, kjer sedaj že 10 let skrbim za njegov nadaljnji razvoj in širitev na ostala poslovna področja.
  • # Oracle