Aleš Vilfan

Dinamične tabelarične funkcije ODCI/ODCI dynamic table functions

Aleš Vilfan
Četrta pot, d.o.o.

Klasične Oraclove tabelarične funkcije lahko vračajo vnaprej določen nabor stolpcev, ki je opredeljen s tipom rezultata. Vendar v nekaterih primerih ne vemo vnaprej, katere stolpce bo funkcija vračala.

Primer: želimo poljubno definirati vprašalnike ali ankete z vprašanji, na katera bodo odgovarjali anketiranci. Kot rezultat ankete želimo imeti preglednico, ki ima v stolpcih vprašanja, v vrsticah pa odgovore anketirancev. Na primeru bomo pokazali, kako se napišejo take funkcije.


Informacije o predavanju / Information

Jezik / Language: SLO


O Avtorju / About author

Predavatelj ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja informacijskih sistemov za podporo poslovanju podjetij. Pri svojem delu predvsem uporablja tehnologijie SQL, PL/SQL, Java, HTML in JavaScript.
  • # APEX