Lovro Vreš

KOPA.PSM - Password Synchronization Module

Lovro Vreš
KOPA d.d.

Programska oprema, ki poskrbi za sinhronizacijo gesel med uporabnikom v aktivnem imeniku in oracle baznim uporabnikom.

Pri uporabi različnih uporabniških imen in gesel, lahko le-ta hitro pozabite ali pa si zaklenete račun. Klic v podporni center vodi v nepotrebno obremenjevanje kadra, porabo časa in denarja. Prav tako je zaradi varnosti potrebno geslo redno spreminjati na različnih sistemih v različnih časovnih periodah. KOPA.PSM omogoča sinhronizacijo gesla takoj, ko uporabnik spremeni geslo na svojem domenskem računalniku, bodisi na lastno zahtevo, ali pa to od njega zahteva sistem. Geslo, ki ga določi uporabnik in ustreza vsem varnostnim predpisom se še v istem trenutku sinhronizira na aplikativne in sistemske račune Oracle podatkovne baze, ki so povezani z domenskim računom uporabnika.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Z Oracle tehnologijo se ukvarjam že več kot 25 let. Posebej se posvečam Oracle podatkovnim bazam in njihovi optimizaciji, veliko časa pa namenim tudi Oracle Forms&Reports rešitvam. Zelo pomemben delež pri mojem delu predstavljajo tudi migracije iz starejših verzij Oracle baze in/ali Formsov na najnovejše Oraclove tehnologije. Bil sem tudi večkrat predavatelj na SIOUG konferencah.
  • # Database
  • # Security