Jan Blatnik in David Šenica

Razvrščanje vozil v prevozniški panogi

Jan Blatnik in David Šenica
Medius d.o.o.

Vedno več podjetij se odloča za optimizacijo svojih procesov s pomočjo računalniške tehnologije. Tako lahko matematično optimizacijo uporabimo tudi za sortiranje in razvrščanje vozil v prevozniški panogi.

V predstavitvi bomo na kratko predstavili problem razvrščanja in P proti NP problematiko. Dotaknili se bomo različnih načinov reševanja optimizacijskih problemov s točnimi in hevrističnimi algoritmi. Nato bomo omenili orodja, s katerimi lahko rešujemo optimizacijske probleme, in predstavili orodje OR-tools. V predstavitvi se bomo poglobili v implementacijo optimizacijskega programa na realnem primeru. Razložili bomo specifičen problem, predstavili vhodne podatke in opisali postopek reševanja problema. Za konec bomo predstavili razviti program in prikazali rezultate na realnih podatkih.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju / About author

Jan Blatnik zaključuje študij na drugi stopnji UL FRI in v svoji magistrski nalog raziskuje razvrščanje vozil v prevozniški panogi.

  • # Java
  • # AI