MakeIT 2019 - Vabilo za oddajo prispevkov

Spoštovani predavatelji in predavateljice,

lansko leto smo uspešno zaorali ledino z novo IT konferenco v slovenskem prostoru, konferenco MakeIT, s katero enkrat letno naredimo pregled nad aktualnim dogajanjem v razvoju in uporabi IKT rešitev, ki so povezane z vsemi tehnologijami za razvoj tako lokalnih kot rešitev v oblaku.

Tudi v letu 2019 nadaljujemo po zastavljeni poti. Konferenca MakeIT 2019 bo ponovno dvodnevna in bo potekala 14. in 15. oktobra 2019 v Kongresnem centru Portus v Portorožu. Pričakujemo preko 350 udeležencev.

Imate zanimive izkušnje, znanja in dobre prakse in bi to radi delili z ostalimi udeleženci konference? Potem vas vabimo, da prijavite svoje predavanje in nam tako pomagate pripraviti zanimivo, aktualno in uporabno konferenco tako za razvijalce kot za končne uporabnike poslovnih informacijskih rešitev ter IT odločevalcev v podjetjih.

Na konferenci MakeIT 2019 želimo predstaviti vsebine iz sledečih tematskih področij:

  • Cloud-native & DevOps (Serverless, CI, K8s, Docker, Prometheus, Istio, ...)
  • Java (JakartaEE, Microprofile, Spring, ...)
  • Database (Oracle, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Cassandra, …)
  • Database Development (APEX, PL/SQL, …)
  • Data Analytics (Big Data, BI, DWH)
  • Innovative Solutions (IoT, AI, Blockchain, Smart Cities, Smart Roads, Smart …)
  • Security & Infrastructure (Cybersecurity, GDPR, Identity management,  …)

 

Oblika in dolžina predavanj

Uradna jezika konference sta slovenščina in angleščina. Pričakujemo, da boste predavanje izvedli v jeziku kot ga boste navedli v prijavi.

Predavatelji lahko prijavite predavanje standardne dolžine 45 minut. V kolikor za izvedbo predavanja potrebujete več časa, je na voljo tudi dvojna dolžina predavanja, to je 90 minut. Za predstavitev poglobljenih tehničnih vsebin bo na voljo tudi nekaj 2-3 urnih sklopov/delavnic.

 

Oddaja prispevkov in roki za oddajo prispevkov

Prijava vaših prispevkov je možna preko spletne prijavnice, kjer je potrebno navesti naslov predavanja, kratek opis predavanja (do 1000 znakov), željeno dolžino predavanja, nivo zahtevnosti predavanja ter vašo fotografijo (200x200px) in kratko biografijo.

Vaše prispevke pričakujemo najkasneje do vključno petka, 17. maja 2019. Zaključen izbor prispevkov in obveščanje predavateljev je predvideno do petka, 28. junija 2019.

 

Obveznosti in ugodnosti predavatelja

V primeru uvrstitve vašega prispevka na konferenco ste predavatelji dolžni:

  • pripraviti predstavitev v PPT ali PDF formatu in morebitna spremljajočega gradiva
  • izvesti predstavitev v določenem terminu v okviru urnika konference.

Predavatelji, ki boste uvrščeni v program konference, s tem pridobite brezplačno kotizacijo za udeležbo na konferenci. Brezplačna kotizacija velja za glavnega oziroma prvo-navedenega predavatelja (v primeru, če je avtorjev predstavitve več) in ni prenosljiva. Kotizacija ne vključuje stroškov potovanja na konferenco in stroškov nočitev.

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije sva vam na voljo Elizabeta Gruden (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) in Janez Zaletel (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Organizacijski odbor konference MakeIT 2019

 

Organizator / Organizer



v sodelovanju z društvom

Prijavnica / Submission