Database development

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.

Patrick Barel

A Gentle Introduction to Polymorphic Table Functions


Patrick Barel
Qualogy

Oracle database 18c introduces Polymorphic Table Functions. This session will tell you about Polymorphism. How can you apply this in pre-18c databases?

Read more...
  • # Oracle
Zoran Tica

APEX + AJAX "for dummies"


Zoran Tica
ZT-TECH

Na predstavitvi želim deliti izkušnje in zaključke, do katerih sem prišel pri uporabi AJAX-a (Asynchronous JavaScript And XML) pri različnih scenarijih tekom razvoja APEX aplikacij.

Read more...
  • # APEX
Aleš Vilfan

Dinamične tabelarične funkcije ODCI/ODCI dynamic table functions


Aleš Vilfan
Četrta pot, d.o.o.

Klasične Oraclove tabelarične funkcije lahko vračajo vnaprej določen nabor stolpcev, ki je opredeljen s tipom rezultata. Vendar v nekaterih primerih ne vemo vnaprej, katere stolpce bo funkcija vračala.

Read more...
  • # APEX
Jackie McIlroy

Get Insight into your APEX Applications


Jackie McIlroy
United Codes

So, you create an awesome APEX application and send it out into the world... do you ever wonder how it's being used?

Read more...
  • # APEX
Patrick Barel

Get your money’s worth out of your Database


Patrick Barel
Qualogy

The database is one of the most important assets to your application. Besides being one of the most important assets it is also one of the most expensive parts in your application. Most organizations don’t get the most out of their database license and treat it like a simple bit bucket. The modern Oracle database can do so much more than just store data.

Read more...
  • # Oracle
  • # PLSQL
Domen Ocepek in Monika Horvatič

MATRIKA USPOSOBLJENOSTI - Produktivnost pri razvoju rešitve, ki stranki poveča produktivnost


Domen Ocepek in Monika Horvatič
Kopa d.d.

Kako smo z APEX rešitvijo na področju HRM strankam pomagali, da lažje sestavijo prave kompetence za uspešno izvedbo projekta.

Read more...
  • # APEX
  • # HTML5
Erik van Roon

Speeding up executions of userdefined functions in SQL


Erik van Roon
EvROCS

We should be careful with mixing SQL and PL/SQL. The context switches between both engines can quickly kill performance. For quite a long time now Oracle supports bulk operations in PL/SQL, minimizing these context switches when executing SQL from PL/SQL.

Read more...
  • # SQL
Erik van Roon

SQLcl - SQL*Plus with benefits


Erik van Roon
EvROCS

Do you like working from the command line in sqlplus? Then you will love doing so in SQLcl. You don't like working from the command line, but have to? Then you will like it a lot more in SQLcl.

Read more...
  • # SQL